“Omstandigheden maken de mens niet, ze onthullen hem.”

Home

De wereld draait dagelijks door. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Zakelijke beslissingen worden genomen en medewerkers worden geacht hierin mee te bewegen. Maar lukt dit? Is er ruimte voor zorgvuldigheid?

 

Als je als management investeert in je medewerkers, dan creëer je ontwikkeling en vooruitgang. Als de medewerkers achter je staan, dan kun je samen de koers varen. Het is een kwestie van samenwerken, ieder mens is belangrijk. Daarbij is er binnen een organisatie een enorme diversiteit aan eigen karakters en kwaliteiten. Het is de kunst om deze karakters en kwaliteiten te benutten. Als iemand zich onderdeel van een proces voelt, dan zal hij erin meebewegen. Blijf de mens achter de medewerker zien. Zit hij of zij nog op de goede plek? Zo niet, wat zijn de consequenties?

 

Mijn naam is Anja Roosendaal. Met behulp van coaching en training werk ik toe naar bewustwording. Bewustwording van de eigen invloed en eigen verantwoordelijkheid van zowel individuen als teams. Daarbij bekijk ik vanuit mijn ervaring, kennis en intuïtie hoe een organisatie in elkaar zit. Iedere organisatie, klein of groot, verandert namelijk als de mens die er werkt verandert. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Mijn ervaring ligt in de publieke sector. Zo begeleid ik mensen die werkzaam zijn bij gemeenten, in de gezondheidszorg, (jeugd)hulpverlening en het onderwijs.
  

   

Kernwoorden

Anja Roosendaal is mensgericht, krachtig, inspirerend en resultaatgericht